Europejskie Towarzystwo Gwarancji Finansowych i Administracji

Zapraszamy

Szkolenia językowe

Spółka Europejskie Towarzystwo Gwarancji Finansowych i Administracji Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z organizowaniem dedykowanych szkoleń językowych mających na celu poprawę i rozwój zarówno kompetencji zawodowych jak i zdolności komunikowania się na terenie Unii Europejskiej. Szkolenia są dostosowane do specyfiki i rodzaju podejmowanych zajęć. Szkolenia przeprowadzane są w formie stacjonarnej (na życzenie Klienta), bądź też przy użyciu specjalnie stworzonej w tym celu Platformy Internetowej przy udziale nauczyciela i pod jego czynnym nadzorem. Dla każdej osoby, która ukończyła szkolenie, istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności. Konsultacje z nauczycielem odbywają  się przy pomocy następujących adresów mailowych:

nauczyciel.francuski@etgfia.eu

nauczyciel.niemiecki@etgfia.eu

Zarządzanie nieruchomościami, flotą samochodową

Spółka Europejskie Towarzystwo Gwarancji Finansowych i Administracji Sp. z o.o. świadczy również usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także usługi najmu pojazdów